Podręczny sprzęt ratunkowy WOPR

Najbardziej popularny i ogólnodostępny sprzęt, jaki znajduje się na wyposażeniu ratowników WOPR w Polsce to podręczny sprzęt ratunkowy. Jest on niezbędnym narzędziem pracy każdego ratownika.

Umiejętność właściwego posługiwania się podręcznym sprzętem ratunkowym, gwarantuje wysoką skuteczność działań podejmowanych w celu niesienia pomocy osobom znajdującym się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Prawidłowo użyty ogranicza możliwość wejścia w bezpośredni kontakt z tonącym, czyniąc pracę ratownika bezpieczniejszą.