Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działa od 31 maja 1962 roku. Posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym pod numerem KRS nr: 0000231492