Zatrucia

Zatrucie: zespół patologicznych objawów spowodowanych szkodliwym działaniem na ustrój substancji trujących zwanych truciznami.

Drogi wnikania trucizn do organizmu:

 • przez przewód pokarmowy np. leki, alkohol, trucizny grzybów, detergenty- środki pieniące się, substancje oleiste, produkty naftowe;
 • przez układ oddechowy np. tlenek węgla;
 • przez skórę i błony śluzowe np. atropina, pestycydy, substancje żrące;
 • przez tkanki miękkie np. narkotyki.

Przyczyny najczęstszych zatruć:

 • tlenek węgla i gaz ziemny,
 • leki,
 • alkohol,
 • środki czyszczące i piorące,
 • grzyby kapeluszowe,
 • stężone kwasy i zasady.

Czynniki ryzyka wystąpienia zatrucia:

 • brak szczelności instalacji gazowej;
 • brak bezpiecznego miejsca przechowywania leków i środków chemicznych;
 • pozostawianie dzieci bez opieki.

W zależności od rodzaju zażytej trucizny objawy zatrucie mogą się różnić.
Jednak wśród najczęściej obserwowanych objawów zatrucia należy wymienić:

 • bóle głowy,
 • zawroty głowy,
 • senność i zaburzenia świadomości,
 • zaburzenia widzenia,
 • uczucie zimna,
 • nudności i wymioty,
 • zaburzenia oddychania,
 • dreszcze,
 • gorączka.

Metody usuwania trucizny w zależności od drogi wnikania do ustroju:

 • zatrucia pokarmowe: sprowokowanie wymiotów przez doustne podanie lekko słonej wody; UWAGA!!! nie prowokować wymiotów u nieprzytomnych i z napadem drgawek oraz nadciśnieniem;
 • zatrucia oddechowe: zapewnienie dopływu świeżego powietrza, odcięcie dopływu szkodliwego gazu;
 • zatrucia przezskórne: zdjęcie odzieży i dokładne opłukanie skóry dużą ilością wody, wykonanie opatrunku osłaniającego; UWAGA: nie szorować skóry gąbką ani szczotką!

Zatrucia pokarmowe:

 • pestycydami, toksynami bakterii (gronkowców, paciorkowców, bakterii z grupy Salmonella);

Źródła zatrucia: pryskane owoce, nieświeże ryby, mięso, majonez, lody, kremy, ciasta;

Objawy zatrucia: bóle głowy o charakterze tętnienia, ból brzucha, biegunki, gorączka, nudności i wymioty;

Pierwsza pomoc: woda z sokiem malinowym, lekko słona woda w celu wywołania wymiotów, woda z węglem lekarskim (podawać łyżeczką), okład na głowę w przypadku gorączki, wezwanie pomocy lekarskiej.

 • grzybami

Źródła zatrucia: sromotnik czerwony, sromotnik cytrynowy;

Objawy zatrucia: (zależne od rodzaju i ilości spożytego grzyba) bóle brzucha, zaczerwienienie twarzy, ślinotok, niepokój psychiczny, postępująca niewydolność nerek, zgon;

Pierwsza pomoc: wywołanie wymiotów (zabezpieczyć treść wymiotów i resztki spożywanych pokarmów do badania), woda z węglem lekarskim, natychmiastowe wezwanie pomocy lekarskiej.

 • wilczą jagodą/ pokrzykiem

Źródła zatrucia: owoce wilczej jagody, dawka śmiertelna dla dziecka: siedem jagód
dla dorosłego: dwadzieścia jagód;

Objawy zatrucia: zaczerwienienie twarzy, uczucie suchości w ustach, szerokie źrenice, przyspieszenie akcji serca, wysoka gorączka (40oC), zaburzenia widzenia i słuchu, niepokój, utrata przytomności, śpiączka;

Pierwsza pomoc: wywołanie wymiotów, podanie mocnej herbaty, woda z węglem lekarskim, okład na głowę w przypadku gorączki, natychmiastowe wezwanie pomocy lekarskiej.

 • jadem kiełbasianym

Źródła zatrucia: nieświeże konserwy (z wybrzuszonym denkiem)mięsne, jarzynowe, rybne, dawka śmiertelna: 0,01ml;

Objawy zatrucia: (średnio po 24h od spożycia) bóle głowy i zawroty głowy, postępujące osłabienie, zaburzenia widzenia, wzdęcie brzucha, zaparcia, zatrzymanie oddawania moczu, brak perystaltyki, porażenie mięśni oddechowych;

Pierwsza pomoc: natychmiastowe wezwanie pomocy lekarskiej, zabezpieczenie treści wymiotów i resztek pokarmowych;

 • toksynami roślinnymi

Źródła zatrucia: liście lub owoce jemioły, cisu, gwiazdy betlejemskiej, tui, oleandra;

Objawy zatrucia: zaburzenia widzenia i słuchu, halucynacje słuchowe i wzrokowe, zaburzenia oddechowe, utrata przytomności;

Pierwsza pomoc: sprowokowanie wymiotów, zabezpieczenie oddechu i dopływu świeżego powietrza, wezwanie pomocy lekarskiej.

 • detergentami

Źródła zatrucia: środki czystości, środki piorące;

Objawy zatrucia: ból gardła, bolesne przełykanie, uczucie szczypania i pieczenia w gardle i przełyku, ślinotok;

Pierwsza pomoc: usunięcie resztek substancji trującej z jamy ustnej, płukanie jamy ustnej, podanie niewielkiej ilość płynów do picia, wezwanie pomocy lekarskiej.
UWAGA: nie prowokować wymiotów!

 • stężonymi kwasami lub zasadami

Źródła zatrucia: niezabezpieczone kwasy i zasady z akumulatorów, kwasy stosowane do odrdzewiania, zasady stosowane do usuwania powłok lakierniczych

Objawy zatrucia: oparzenia jamy ustnej, oparzenia przełyku i żołądka, ból i pieczenie w obrębie ust i dalszych części układu pokarmowego, uczucie lęku, pobudzenie psychoruchowe.

Pierwsza pomoc: przy spożyciu kwasów: podanie wody z białkiem kurzym, mleka lub samej wody, szybki transport do szpitala;
przy spożyciu zasad: podanie wody z kwaskiem cytrynowym, szybki transport do szpitala.

Zatrucie tlenkiem węgla

CO- bezwonny i bezbarwny gaz powstający w wyniku niecałkowitego spalania węgla i gazu ziemnego np. w piecach kaflowych wchodzący również w skład spalin samochodowych;

Źródła zatrucia: wadliwe piece kaflowe i instalacje gazowe, spaliny samochodowe nagromadzone w zamkniętym garażu;

Objawy zatrucia: senność, brak reakcji na zagrożenie, zaburzenia widzenia i słuchu, bóle głowy, zawroty głowy, dzwonkiem u drzwi, jeśli czujemy ulatniający się gaz!uczucie duszności, drgawki, zgon;

Pierwsza pomoc: odcięcie dopływu gazu i zapewnienie dopływu świeżego powietrza i swobodnego oddychania, ocena funkcji życiowych i w razie konieczności przeprowadzenie akcji reanimacyjnej, ułożenie nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej, natychmiastowe wezwanie pomocy lekarskiej.
UWAGA: nie włączać światła ani nie dzwonić