Skład Zarządu Sądeckiego WOPR na lata 2018 - 2023

- Prezes Zarządu - Dariusz Gerhardt,

- V-ce Prezes ds. organizacyjnych - Robert Kogut, 

- V-ce Prezes ds. szkoleniowych - Rafał Miczek,

- Skarbnik - Roman Gerhardt,

- Sekretarz - Łukasz Ziemianek,

- Członek Zarządu - Jarosław Pogwizd,

- Członek Zarządu - Marcin Wróbel,

- Członek Zarządu - Jakub Tylek,

- Członek Zarządu - Marek Rudnik,

- Członek Zarządu - Grzegorz Nagel,

- Członek Zarządu - Jan Janusz.