Skład Zarządu Sądeckiego WOPR na lata 2012 - 2017

- Prezes Zarządu   Dariusz  Gerhardt,

- V-ce Prezes ds. organizacyjnych  Robert Kogut, 

- V-ce Prezes ds. szkoleniowych Maciej Skwarek,

- Skarbnik Roman Gerhardt,

- Sekretarz Bartłomiej Wańczyk,

- Członek Zarządu Łukasz Gwiżdż,

- Członek Zarządu Paweł Zagata,

- Członek Zarządu Jarosław Pogwizd,

- Członek Zarządu Rafał Miczek,

- Członek Zarządu Jakub Tylek,

- Członek Zarządu Grzegorz Nagel.