Komisje: Szkoleniowa i Sprzętowa

Przy Zarządzie powołano  Komisje:

  1. Szkoleniową Sądeckiego WOPR, w skład której wchodzą:
    Maciej Skwarek (Instruktor WOPR nr.995 - Przewodniczący),
    Dariusz Gerhardt (Instruktor WOPR nr. 909 - Członek Komisji),
    Robert Kogut (Instruktor WOPR nr. 848 - Członek Komisji),
    Dariusz Nagel (Instruktor WOPR nr. 1050 - Członek Komisji).

2. Sprzętową, której Przewodniczącym został  Łukasz Ziemianek.

W/w Komisje rozpoczęły swoją działalność z dniem 16.12.2012 roku.