Skład Komisji Rewizyjnej Sądeckiego WOPR
na lata 2007 - 2012

- Przewodniczący Komisji Stefan Baran,

- Członek Komisji Jerzy Prokopczak

- Członek Komisji Marcin Wróbel,