Aktualności

← powrót

Kurs MRW i RW

22 lutego 2019

Sądeckie WOPR informuje o zapisach na kurs:


MŁODSZY RATOWNIK WOPR

RATOWNIK WOPR 

          

Termin rozpoczęcia kursu zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych osób.

 

Młodszy Ratownik WOPR - cena 400 zł,wymogi formalne:

1. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 12 lat,

2.Uczestnik ma być członkiem WOPR,

3. Uczestnik ma złożyć:

a) pisemną zgodę opiekuna prawnego na udziałw kursie,

b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do odbycia kursu,

4. Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.

 

Ratownik WOPR - cena 400 zł, wymogi formalne:

1. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 16 lat,

2. Uczestnik maposiadać:

                a) stopnień Młodszego Ratownika WOPR,

                b) ważną legitymację członka WOPR,

                c) minimum jedno dodatkowe uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.

Egzamin wstępny:

- Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1′50″ wyłącznie na piersiach,

- Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15 m bez łamania powierzchni wody.

Zajęcia odbywać się będą w Nowym Sączu.

 

Zapisy:biuro@sadeckiewopr.pl

dodatkowe informacje w Biurze Sądeckiego WOPR,

33-300 Nowy Sącz, ul Wyspiańskiego 13,  tel. 18 547-23-26

lub pod numerem telefonu 502-211-550.