Aktualności

← powrót

Ważna informacja!

28 stycznia 2019

Prosimy wszystkich Ratowników Sądeckiego WOPR aby do 1 marca 2019 r. dokonać mailowego zgłoszenia z podaniem konkretnego terminu odrobienia dyżuru społecznego na Posterunku Alarmowym nad Jeziorem Rożnowskim w wymiarze minimum 48 h (zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/2019 oraz zapisami Statutu Sądeckiego WOPR).
Dyżur będzie można odrobić w terminie od 15 czerwca do 15 września oraz we wszystkie weekendy począwszy od 1 maja 2019 r.
Osoby, które nie podadzą żadnego terminu dyżuru będą automatycznie wpisane do grafiku.
Nie odrobienie narzuconego z góry terminu skutkować będzie wykluczeniem członka z Sądeckiego WOPR (zgodnie z zapisami Statutu).

W przypadku automatycznego wpisania do grafiku istnieje możliwość zamiany terminu odrobienia dyżuru pomiędzy Ratownikami lub odrobienie dyżuru przez inne osoby o tych samych kwalifikacjach ratowniczych.