Aktualności

← powrót

II darmowe szkolenie ratowników wodnych

22 lipca 2016

Sądeckie WOPR informuje o zapisach na darmowe szkolenie ratowników wodnych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 747) współfinansowane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Planowany termin rozpoczęcia kursu to sierpień 2016 r. w Gródku nad Dunajcem.

Wymogi formalne kandydatów:

- ukończone 18 lat,
- dobre umiejętności pływackie,
- konieczne jest posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - KPP (jeśli będzie taka potrzeba przed rozpoczęciem szkolenia na ratowników wodnych będzie zorganizowany kurs KPP dla osób biorących udział w szkoleniu),
- mile widziane dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (np. patenty motorowodne, uprawnienia nurkowe itp.).

Osoby, które ukończą darmowe szkolenie Sądeckie WOPR obliguje do bezwzględnego przepracowania 50 godzin rocznie na rzecz Sądeckiego WOPR przez okres 5 lat.

Zgłoszenia należy kierować:

- mailowo na adres: biuro@sadeckiewopr.pl w temacie wpisując „II darmowe szkolenie MSW” podając imię i nazwisko, numer pesel, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.