Aktualności

← powrót

DARMOWE SZKOLENIE RATOWNIKÓW WODNYCH !!

15 czerwca 2016

Sądeckie WOPR informuje o zapisach na darmowe szkolenie ratowników wodnych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 747) współfinansowane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W ramach szkolenia przewidziany jest 1 ciepły posiłek dziennie oraz pokrycie opłat wstępu na pływalnię. Czas trwania szkolenia to 12 dni w systemie stacjonarnym.
Planowany termin rozpoczęcia kursu to 04.07.2016 r. w Gródku nad Dunajcem.

Szkolenie rozpocznie się po zebraniu i zweryfikowaniu egzaminem wstępnym obejmującym przepłynięcie 200 m na czas, przepłynięcie 20 m pod wodą oraz poprawnej pracy nóg do żabki 12 osobowej grupy kursantów.

Wymogi formalne kandydatów:
- ukończone 18 lat,
- dobre umiejętności pływackie,
- posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - KPP (jeśli będzie taka potrzeba przed rozpoczęciem szkolenia na ratowników wodnych będzie zorganizowany kurs KPP dla osób biorących udział w szkoleniu),
- mile widziane dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (np. patenty motorowodne, uprawnienia nurkowe itp.), istnieje możliwość zdobycia takiego patentu w trakcie szkolenia.

Osoby, które ukończą darmowe szkolenie Sądeckie WOPR obliguje do bezwzględnego przepracowania 50 godzin rocznie na rzecz Sądeckiego WOPR przez okres 5 lat.

Zgłoszenia należy kierować:
- mailowo na adres: biuro@sadeckiewopr.pl w temacie wpisując „darmowe szkolenie MSW” podając imię i nazwisko, numer pesel, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail
- telefonicznie pod nr: 18 547-23-26.

Zapraszamy!!!