Aktualności

← powrót

Grudniowe terminy kursów KPP

18 listopada 2015

 

Miejsce kursu/ unifikacji:
Sądeckie WOPR, ul. Wyspiańskiego 13, Nowy Sącz

Termin Kursu:
16-20.12.2015 r. (09:00 - 19:00)

Termin unifikacji:
19-20.12.2015 r. (09:00 - 19:00)

Termin Egzaminu:
20.12.2015 r. (19:00 - 21:00)

Ilość wolnych miejsc:
Unifikacja 22h - 18 osób

Warunki przyjęcia na Kurs 66h + Egzamin:
- wypełnienie karty skierowania na kurs ( do pobrania w PDF )
( z pieczęcią jednostki, oraz pieczęcią i podpisem naczelnika/ prezesa jednostki )
- potwierdzenie wpłaty: 550 zł (S WOPR, GK GOPR), 750 zł (pozostałe podmioty)
Konto: ING Bank Śląski O/ Krynica 02 1050 1445 1000 0023 2234 3357;
Tytuł wpłaty: Kurs KPP 18/2015 , Imię i Nazwisko , Nr Pesel

Warunki przyjęcia na Unifikację 22h + Egzamin:
- wypełnienie karty skierowania na kurs ( do pobrania w PDF)
( z pieczęcią jednostki, oraz pieczęcią i podpisem naczelnika/ prezesa jednostki )
- potwierdzenie wpłaty 250 zł
Konto: ING Bank Śląski O/ Krynica 02 1050 1445 1000 0023 2234 3357;
Tytuł wpłaty: Unifikacja KPP 18/2015 , Imię i Nazwisko , Nr Pesel

Warunki przyjęcia na Egzamin KPP /w przypadku gdy osoba zgłasza się na sam egzamin/:
- wypełnienie karty skierowania na egzamin ( do pobrania w PDF)
( z pieczęcią jednostki, oraz pieczęcią i podpisem naczelnika/ prezesa jednostki )
- potwierdzenie wpłaty 100 zł
Konto: ING Bank Śląski O/ Krynica 02 1050 1445 1000 0023 2234 3357;
Tytuł wpłaty: Egzamin KPP 18/2015 , Imię i Nazwisko , Nr Pesel

Dokumenty zeskanowane w formie PDF należy nadesłać do 15.12.2015 r. na adres: biuro@rmed.com.pl, lub przedłożyć w 1 dniu kursu przed zajęciami.

Szczegółowe informacje:
- tel. 508 866 866
- e-mail: biuro@rmed.com.pl