Aktualności

← powrót

Szkolenie ratowników wodnych

14 listopada 2014

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 18 roku życia oraz przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uczestnika.

Czas trwania kursu to 80 godzin a koszt 1300 zł.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy biuro@sadeckiewopr.pl (podając imię, nazwisko, datę urodzenia, pesel, nr telefonu oraz adres mailowy).

Organizator zastrzega, iż kurs rozpocznie się  po zgłoszeniu minimalnej liczby uczestników tj. 10 osób.