Aktualności

← powrót

Informacja dla wszystkich Członków

15 maja 2014

Zarząd Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu

informuje że, każdy Członek-Ratownik naszej organizacji ma obowiązek odpracowania minimum 120 godzin dyżuru stacjonarnego w roku kalendarzowym z możliwością wymiany na:

- 24 godzinny dyżur pod telefonem, (gotowości) liczony za 3 godziny dyżuru stacjonarnego,(czas dojazdu do siedziby Sądeckiego WOPR 30 min od zawiadomienia o akcji)
- 1 godzinny dyżur na miejscu wskazanym przez Zarząd,(stacjonarny) liczony za 1 godzinę dyżuru ,
- udział w akcji ratunkowej,(w akcji) 1 godzina liczona za 2 godziny dyżuru stacjonarnego

Grafiki dyżurów telefonicznych jak i stacjonarnych ustalane są do 15 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny. zgłoszenia należy kierowac pod adres email falek1983@poczta.fm lub sms pod nr tel.502211550

Nie wywiązanie się z w/w ustaleń i obowiązków automatycznie powoduje usunięcie (skreślenie) takiego Członka z naszego Stowarzyszenia. 

Obowiązkowy Dyżur Społeczny wynika z obowiązku jaki musi spełnić podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego czyli całoroczny dyżur ratowników wodnych gotowych do podejmowania działań ratowniczych.

Zarząd Sądeckiego WOPR w Nowym Sączu.

wzór zgłoszenia na dyżur:

Imię Nazwisko

Charakter: Stacjonarny: Gródek, Rożnów,Nowy Sącz, Gotowości: Telefoniczny 

Termin: planowany termin dyżuru (dyżur zaczyna się od godziny 7 i trwa do godziny 7 dnia następnego)

Kontakt telefoniczny

Koordynator Działań Ratowniczych

Rafał Miczek