Aktualności

← powrót

Mamy zgodę Ministra

03 marca 2014

Na mocy Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 7/2014 z dn. 24 lutego 2014 roku (DRiOL-NRGW-0272-87/2013), na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240) Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu otrzymało zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego.  

https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/nadzor-nad-ratownictwe/10071,Podmioty-uprawnione-do-wykonywania-zadan-ratownictwa-gorskiego-i-wodnego.html