Aktualności

← powrót

Obowiązek posiadania KPP

04 lutego 2014

Odpowiedź pisemna z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (DRIOL-NRGW-0272-87/2013 z dn. 31.01.2014 r.)
w sprawie posiadania przez ratowników wodnych będącymi równocześnie medycznymi zaświadczenia o ukończeniu kursu KPP.

Zgodnie z aktualnym art. 2 ust 5 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ratownicy medyczni, którzy figurują na liście ratowników wodnych, muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W przypadku braku dopełnienia w/w formalności (brak dokumentu), osoby takie nie są traktowane jako ratownicy wodni i nie mają prawa pracy.  

Proszę przyjąć do wiadomości i realizacji

z poważaniem V-ce Prezes ds Szkoleniowych Maciej Skwarek