Kursy doszkalające prowadzone przez Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w 2014 roku:   

1.  17 - 22. 06. - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc.

2.  19. 06. - ratownictwo wodne - sprzęt motorowodny wykorzystywany w ratownictwie wodnym.