Kursy doszkalające prowadzone przez Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w 2014 roku:   

1.  17 - 22.06.2014 r. - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc.

2.  19.06.2014 r. - ratownictwo wodne - sprzęt motorowodny wykorzystywany w ratownictwie wodnym.