Na podstawie poniższych aktów prawnych działamy:

1. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. "o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych".
2. USTAWA z dnia 8 września 2006 r. "o Państwowym Ratownictwie Medycznym".
 3. Decyzja nr 7/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. "zgoda Ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego"