Czym jest Kurs Kwalifikowany?

 • Jest to pierwszy i jedyny w Polsce kurs realizowany na mocy ustawy, mający umocowanie w przepisach prawa Polskiego.
 • Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje tytuł „Ratownika" w myśl ustawy
  o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 • Szkolenie przygotowane dla służb ratunkowych przez Centrum Ratownictwa poszerzone zostało o tematykę związaną z organizacją Służb Ratunkowych, zasadami ich zarządzania, szkolenia oraz wyposażenia.
 • Seminaria oraz wykłady związane z organizacją pomocy medycznej w wypadku masowym, prowadzeniu działań ratunkowych w trakcie działań taktycznych służb, a także prowadzenia działań ratunkowych w obliczu aktu terroru.
 • Kurs trwa 66 godzin i określony jest ramowym programem kursu opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia.
 • Aż 42 godziny kursu poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych.
 • Kurs realizuje zespół instruktorów (lekarzy, ratowników i psychologów)
  z największym w Polsce doświadczeniem z zakresu Medycyny Ratunkowej.

Kurs pozwala:

 • Znacząco podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników służb ratunkowych.
 • Posiąść najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ratownictwa specjalistycznego.
 • Standaryzować szkolenie Zespołów Ratownictwa oraz Straży Pożarnej.
 • Włączyć służby jednostki w działanie Ogólnopolskiego Krajowego Systemu Ratownictwa Medycznego (Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, Wojska i innych służb emergencyjnych.

Wszystkie kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy realizowane przez Centrum Ratownictwa pozwalają na uzyskanie tytułu „Ratownika" w świetle Ustawy o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego i tym samym uzyskać najwyższy możliwy stopień wyszkolenia w zakresie ratownictwa dostępny dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

pytania do egzaminu kpp.pdf